Zespół

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku

Partnerze: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Fundacja Ezzev, Fundacja Citizen Project

Wykładowcy: Onno Hansen-Staszyński, Beata Staszyńska-Hansen, Katarzyna Ostrowska

Finansowane przez: Miasto Gdańsk

Powered by: (adT)

 

Reklamy