Zespół

Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku  ; ZSO nr 10

Partnerze: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Fundacja Ezzev, Fundacja Citizen Project

Wykładowcy: Onno Hansen-Staszyński, Beata Staszyńska-Hansen, Radosław Nowak

Finansowane przez: Miasto Gdańsk

Powered by: (adT)