Przed wspólną lekcją

  • Pomysł współpracy nauczyciela z rodzicem ma być popierany przez dyrekcję.
  • Lekcja ma być realizowana w ramach godziny wychowawczej lub lekcji przedmiotowej.
  • Lekcja ma trwać 45 lub 90 minut.
  • Termin lekcji ma być ustalony z rodzicem: dyspozycyjność rodziców jest ograniczona.
  • Konkretne miejsce i warunki przeprowadzenia lekcji mają być ustalone.
  • Nauczyciel ma konsultować się z wychowawcą w sprawie tematu i przebiegu lekcji.

Dokumenty do pobrania