Po wspólnej lekcji

  • Wyniki: temat, przebieg i ewaluacja lekcji mają być prezentowane w czasie rady pedagogicznej i na wywiadówce w celu wywołania wspólnych refleksji dla szkoły.
  • Po cyklu wspólnych lekcji i prezentacji wyników, na bazie wspólnych refleksji, ma powstać dokument zawierający dobre praktyki profilaktyczne oraz wskazówki opisujące czego nie powtarzać – dedykowany dla tej konkretnej szkoły.
  • Dokument ma funkcjonować jako wsparcie dla nauczyciela, który planuje organizować kolejne lekcje z rodzicem.