Kontakt

Kontakt do organizatorów edycji projektu 2018:
Email: 13-15_konferencja@wp.pl
Dyr. Małgorzaty Perzyna, Wicedyr. Eweliny Żdanowicz
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku

Kontakt do wykładowców:
Beata Hansen-Staszyńska – email: staszynska.beata@gmail.com
Onno Hansen-Staszyński – email: onno.hansen@gmail.com

Reklamy