Kontakt

Kontakt do organizatorów edycji projektu 2019:
Koordynator:
Pani Aleksandra Masalon – dyrektor ZSO nr 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku   
email: 13_15.konferencja2019@zso10.gda.pl

Kontakt do wykładowców:
Beata Hansen-Staszyńska
email: staszynska.beata@gmail.com
https://www.facebook.com/staszynska.beata
https://beatastaszynskahansen.wordpress.com/

Onno Hansen-Staszyński
email: onno.hansen@gmail.com
https://www.facebook.com/onnoh
Onno