13-15

JAK PRACOWAĆ PROFILAKTYCZNIE Z DZIECKIEM W WIEKU 13-15 LAT – O CO CHODZI?
Dziecko czerpie wsparcie z otoczenia społecznego – szkoły, rodzica, opiekuna, środowiska lokalnego lub/i innych osób, które są mu bliskie. Bądźmy czujni!


PROJEKT: Cykl konferencji dla szkół podstawowych – „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13-15 lat?”
Szczególnie ważna jest rola nauczyciela, który może stać się drugą, co do ważności osobą znaczącą w życiu dziecka. Przyczyną powstania naszego projektu jest reforma edukacyjna w Polsce, która powoduje, że od września 2017 roku nauczyciele szkół podstawowych zaczną uczyć dzieci w wieku 13 do 15 lat. Ta sytuacja jest szansą, aby od nowa i systematycznie zastanawiać się kim te dzieci są i jak profesjonaliści (kadry pedagogiczne) mogą skutecznie i profilaktycznie z nimi pracować.


„Szanowni Państwo, Efektem wprowadzonej reformy edukacji jest m.in
. pozostawienie w szkole podstawowej siódmoklasistów. To młodzi ludzie, którzy – będąc we wczesnym wieku nastoletnim – przechodzą wiele zmian fizycznych i psychicznych. Do tej pory uczniowie w wieku 13–15 lat uczęszczali do gimnazjów, a od września pozostaną w szkołach podstawowych. My, dorośli, musimy wesprzeć ich w tym szczególnym dla nich okresie życia. W momencie, w którym właśnie nauczyciel, wychowawca, często staje się drugą co do ważności osobą w ich życiu. Dlatego Państwo jako pedagodzy muszą mieć jak najszerszą wiedzę dotyczącą tego etapu rozwoju młodego człowieka. Sytuacja ta jest szansą, aby od nowa i systematycznie zastanowić się, kim te dzieci są, i jak kadra pedagogiczna może skutecznie i profilaktycznie z nimi pracować. Zdając sobie sprawę jakie wyzwanie stoi przed całą społecznością szkolną przygotowaliśmy projekt „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13–15 lat”.


Cykl konferencji, cztery filmy edukacyjne oraz broszura, którą trzymają Państwo w rękach, to elementy projektu, którego celem jest wzmocnienie Państwa umiejętności, kompetencji i wiedzy w zakresie rozumienia i umiejętności pracy z dziećmi w wieku 13–15 lat. Dzięki udziałowi w projekcie mają Państwo dostęp do najnowszej wiedzy naukowej, przetestowanych metod pracy i dobrych praktyk. Dowiedzą się Państwo, jak rozwija się i funkcjonuje mózg nastolatka, jak skutecznie komunikować się z młodym człowiekiem, jaką rolę odgrywa dla niego szkoła i rodzice. A także, jak rozpoznać i reagować na pojawiające się w życiu nastolatków używki oraz jak ważne są działania profilaktyczne. Zachęcam Państwa do wzmacniania swoich kompetencji w pracy z nastolatkami i wierzę, że dzięki swojemu zaangażowaniu będą Państwo wspierać młodych gdańszczan w tym ważnym dla nich okresie życia.” pisze we wstępie publikacji szkoleniowej Prezydent Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.


Cel główny projektu:
Wzmocnienie umiejętności i kompetencji społeczności szkolnej (dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, administracja, rodzice) w zakresie rozumienia i umiejętności przeciwdziałania potencjalnym problemom związanym z zachowaniami ryzykownymi (np. używanie alkoholu), specyficznymi dla młodzieży w wieku 13–15 lat.
Cel zostanie osiągnięty poprzez transfer wiedzy w zakresie metod pracy i dobrych praktyk profilaktyki. Projekt kierowany jest przede wszystkim do szkół podstawowych, które w wyniku reformy edukacji będą realizować programy nauczania, po raz pierwszy dla uczniów w wieku 13–15 lat.


Cele szczegółowe:
Wzmocnienie umiejętności i kompetencji społeczności szkolnej (dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, administracja, rodzice) w zakresie rozumienia i umiejętności przeciwdziałania potencjalnym problemom związanym z zachowaniami ryzykownymi (np. używanie alkoholu), specyficznymi dla młodzieży w wieku 13–15 lat w szczególności w obszarach:
– Zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez nastolatków;
– Seksualność nastolatków;
– Inne ryzykowne zachowania nastolatków (związane z substancjami psychoaktywnymi);
– Umiejętności edukacyjne nauczycieli,
– Realizacji programów rekomendowanych na terenie placówki.


Tematem projektu jest praca z dziećmi w wieku 13 do 15 lat poprzez transfer kompilacji najnowszej wiedzy naukowej i przetestowanych metod pracy i dobrych praktyk. Konkretne narzędzia projektu oprócz tej broszury to cykl konferencji i cztery filmy edukacyjne.


Program obejmuje 4 bloki tematyczne:
· Mózg nastolatka – rozwój i znaczenie
· Dobre praktyki komunikacji – jak skutecznie komunikować
· Co może robić szkoła i rodzic – konkretne wskazówki
· Uzależnienie i profilaktyka – co to jest, jak rozpoznać i reagować


Materiały szkoleniowe w formie publikacji i filmów edukacyjnych przygotowała grupa ekspertów, którzy w ramach międzynarodowej sieci aktywności: akademia dynamiczna Tożsamość (adT) współpracują w europejskich, polskich i gdańskich projektach profilaktycznych i edukacyjnych: Beata Staszyńska-Hansen (Fundacja Citizen Project), Radosław Nowak (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień), Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation).


Inicjatywa do przygotowania broszury i kontynuacji projektu pochodzi z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk. Zadanie w 2017 roku realizowane było w ramach naboru: 2.2. Realizacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji (profilaktyka szkolna – głównie prowadzona w ramach klubów, świetlic).
W 2017 r. inicjatywa projektu pochodziła od dyrektora Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku – Michała Zapolskiego – Downar.


Zadanie realizowane na zlecenie Miasta Gdańska.